شنبه 28 فروردین 1400   03:54:13
پرسشهاي متداول
دوشنبه 27 مرداد 1399 آیا اگر جوانیم نباید از ابتلا به کرونا بترسیم؟ آيا این بیماری ویژه سالمندان است؟

جوان بودن به‌هیچ ‌عنوان باعث نمی‌شود که شما ویروس کرونا را نگیرید. درست است که شدت بیماری در افراد مسن بیشتر است اما این بیماری می‌‌تواند هر گروه سنی را درگیر کند

بيشتر