پنجشنبه 7 مرداد 1400   06:18:41
پرسشهاي متداول
چه توصیه هایی برای پیشگیری از کورونا دارید؟
آیا هوای گرم باعث کاهش شیوع ویروس کرونا می شود؟
نمونه گيرى آزمايشگاهى چگونه است ؟
 • 1399/5/27 دوشنبه
  نمونه گيرى آزمايشگاهى چگونه است ؟
آیا ممکن است با خوردن غذایی که فرد مبتلا به این بیماری تهیه کرده است؛ دچار بیماری شوید؟
ویروس کرونا روی سطوح مختلف چقدر باقی می‌ماند؟
 • 1399/5/27 دوشنبه
  ویروس کرونا روی سطوح مختلف چقدر باقی می‌ماند؟
چرا شایعات درمانی، به‌اندازه خود بیماری ‌خطرناک‌اند؟
 • 1399/5/27 دوشنبه
  چرا شایعات درمانی، به‌اندازه خود بیماری ‌خطرناک‌اند؟
ویروس کرونا تا چه زمانی با بشر باقی می‌ماند؟
 • 1399/5/27 دوشنبه
  ویروس کرونا تا چه زمانی با بشر باقی می‌ماند؟
آیا ویروس کرونا انواعی دارد با بیماری‌ شدید یا خفیف؟
 • 1399/5/27 دوشنبه
  آیا ویروس کرونا انواعی دارد با بیماری‌ شدید یا خفیف؟
آيا یکبار ابتلا به کرونا به این معناست که دیگر آن را نمی‌گیریم؟
 • 1399/5/27 دوشنبه
  آيا یکبار ابتلا به کرونا به این معناست که دیگر آن را نمی‌گیریم؟
آیا اگر جوانیم نباید از ابتلا به کرونا بترسیم؟ آيا این بیماری ویژه سالمندان است؟
بيشتر