دوشنبه 5 آبان 1399   05:15:26
رئیس دانشکده :
نام و نام خانوادگی :آقای دکتر شکراله سلمان زاده
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل:
نام و نام خانوادگی:آقای حسین کایدخورده
رییس اداره بازرسی،ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات دانشکده:
نام و نام خانوادگی: آقای قاسم سعیدی
مدیر آمارو فناوری اطلاعات:
نام و نام خانوادگی : آقای مهندس حسین داودی نژاد
مدیر پرستاری:
نام و نام خانوادگی : خانم سکینه حسینجانی
معاون توسعه مدیریت و منابع :
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر فرشید بهشتی
معاون درمان:
نام و نام خانوادگی :آقای دکتر هوشان شریعتی
معاون غذا و دارو دانشکده:
دکترخانم  هدا مجیری فروشانی
معاون بهداشت و رئیس مرکزبهداشت:

آقای دکتر آرش یلالی


 
معاون فرهنگی و دانشجویی:

آقای دکترسیدعابدین حسینی آهنگری
 
معاونت آموزشی،تحقیقات و فناوری:


دکترخانم سارا مبارک