سه‌شنبه 5 بهمن 1400   12:02:06
1398/11/20 یکشنبه
آدرس:دانشگاه علوم پزشکی آبادان-کوی ذوالفقاری ابتدای 30 متری ساختمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان
کد پستی 6319811154
   شناسه ملی دانشکده 14001909285 کد قتصادی 411366718596

تلفن تماس:06153384004  نمابر:53384003

 
تم سایت
تیره روشن
تغییر اندازه فونت
ب+ ب ب-
اندازه نمایش صفحه
بزرگتر پیش فرض کوچکتر
فاصله بین خطوط و کلمات
+ پیش فرض -
بازگشت به حالت پیش فرض