همایش ها و دوره های آموزشی
.

دوره آموزشی آزمون الکترونیکی کنترل بیماری آنفلوانزا فوق حاد

1398/10/2 دوشنبه

دوره آموزشی

آزمون الکترونیکی : :    کنترل بیماری آنفلوانزا فوق حاد

گروه هدف : بهورزان

تاریخ برگزاری : 21لغایت 23دی ماه

ساعت برگزاری : 13:00  الی 15:00

همکاران محترم
برای دریافت فایل 1  فایل 2  کلیک کنید.

مجری : مرکز بهداشت آبادان مرکز آموزش بهورزی