کارگاه آموزش

.

کارگاه آشنایی با برنامه ها و اقدامات پدافند غیر عامل در حوزه سلامت

زمان : 27و28 شهریور 1398 از ساعت 08:00 الی 14:00 

مکان: سالن اجتماعات معاونت بهداشت

این کارگاه 16 امتیاز آموزشی دارد

بیشتر