شنبه 28 فروردین 1400  

کارگاه آموزش

1399/3/1 پنجشنبه

آزمون الکترونیکی * انسان کامل *.

آزمون الکترونیکی * انسان کامل * (عمومی) با 10 ساعت آموزشی.

.
دوره عمومیآزمون الکترونیکی دوره آموزشی

" انسان کامل   "

گروه هدف : کلیه پرسنل

نوع دوره :عمومی

تاریخ برگزاری :17 خرداد 1399        

زمان برگزاری آزمون : 12:00 الی 17:00

داوطلبان گرامی می توانند با مراجعه به فایل زیر جزوه آموزشی را دانلود کنند

انسان کامل

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر