شنبه 28 فروردین 1400  

کارگاه آموزش

1399/3/1 پنجشنبه

آزمون الکترونیکی * تیم واکنش سریع *.

کارگاه های تیم واکنش سریع(شغلی) .

.

دوره آموزشی (شغلی)

آزمون الکترونیکی"کارگاه آموزشی تیم واکنش سریع"

گروه هدف : پرستار ، فوریت ها ، هوشبری ، اتاق عمل ، مامایی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، مبارزه با بیماریها

تاریخ برگزاری : 6 و 7 خرداد ماه 1399

زمان برگزاری آزمون :  12:00   الی 17:00

با 16 ساعت آموزشی
داوطلبان گرامی می توانند با کلیک بر روی فایل  زیر جزوه آموزشی را دانلود کنند

تیم واکنش سریع

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر