جمعه 17 اردیبهشت 1400  

کارگاه آموزش

فایل های پیشگیری از مسمومیت ها

جزوه پیشگیری از مسمومیت ها مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آبادان

1399/8/7 چهارشنبه
فایل های پیشگیری از مسمومیت ها

آزمون الکترونیکی * انسان کامل *

آزمون الکترونیکی * انسان کامل * (عمومی) با 10 ساعت آموزشی

1399/3/1 پنجشنبه
آزمون الکترونیکی * انسان کامل *

آزمون الکترونیکی * تیم واکنش سریع *

کارگاه های تیم واکنش سریع(شغلی)

1399/3/1 پنجشنبه
آزمون الکترونیکی * تیم واکنش سریع *

آزمون های الکترونیکی کارگاه آموزشی آشنایی با مباحث پدافند غیرعامل در نظام سلامت ویژه کادر بهداشتی و درمانی

کارگاه آموزشی آشنایی با مباحث پدافند غیرعامل در نظام سلامت ویژه کادر بهداشتی و درمانی

1399/1/31 یکشنبه
آزمون های الکترونیکی کارگاه آموزشی آشنایی با مباحث پدافند غیرعامل در نظام سلامت ویژه کادر بهداشتی و درمانی

آزمون های الکترونیکی نظام پیشنهادات ونقش آن در ارتقاء وبهره وری دستگاه های اجرایی

نظام پیشنهادات ونقش آن در ارتقاء وبهره وری دستگاه های اجرایی

1399/1/31 یکشنبه
آزمون های الکترونیکی  نظام پیشنهادات ونقش آن در ارتقاء وبهره وری دستگاه های اجرایی

آزمون های الکترونیکی آموزش پاسخ نظام سلامت به بیماری های نظام سندرمیک COV-19

آموزش پاسخ نظام سلامت به بیماری های نظام سندرمیک COV-19

1399/1/31 یکشنبه
آزمون های الکترونیکی آموزش پاسخ نظام سلامت به  بیماری های نظام سندرمیک COV-19

آزمون های الکترونیکی مسمومیت با الکل متانول

مسمومیت با الکل متانول

1399/1/31 یکشنبه
آزمون های الکترونیکی  مسمومیت با الکل متانول
نسخه قابل چاپ