شنبه 28 فروردین 1400  

اطلاعیه ها

فراخوان جذب داوطلبین همیار اورژانس و اورژانس یار در فوریت های پزشکی

فراخوان جذب داوطلب همیار اورژانس واورژانس یار در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان آغاز شد

1399/6/4 سه‌شنبه
فراخوان جذب داوطلبین همیار اورژانس و اورژانس یار در فوریت های پزشکی

فراخوان پژوهش

فراخوان پژوهش و تولید علم در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی

1398/9/20 چهارشنبه
فراخوان پژوهش

ارزشیابی عملکرد کارکنان سال 97

کیله کارکنان (رسمی-پیمانی- تبصره ای)موظفند تا تاریخ 20 آبان 98 ارزشیابی سال 97 را انجام دهند .

1398/8/16 پنجشنبه
ارزشیابی عملکرد کارکنان سال 97
نسخه قابل چاپ