منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار
اخبار
اسلایدر
اطلاعیه ها
بازديدها
بنر
جستجو
رویداد ها
کارگاه آموزش
متون عمومي
منو
منو
منوی فوتر
ورود
اطلاعیه ها

.

اطلاعیه مهم


دراجرای دستورالعمل مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت متبوع مبنی برشروع فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سال 1398 ،مقتضی است تا تمامی  کارکنان ( رسمی، پیمانی، قراردادی تبصره 5 ماده31 ) با توجه به راهنمای موجود جهت تکمیل فرم ارزشیابی ( مرحله اول ) در فاصله  زمانی14/09/98 لغایت 14/10/98  به پورتال دانشکده/ سامانه فیش حقوقی/ سامانه ارزیابی عملکرد مراجعه نمایند .
مزید اطلاع فایل راهنما در صفحه اصلی سامانه یادشده موجود می باشد. درصورت هرگونه پرسش و اطمینان از سمت و نوع فرم ارزیابی  به رابط واحد مربوطه مراجعه نمایید .مسئولیت حسن اجرای این  بخشنامه به عهده مسئول اموراداری آن واحد می باشد. بدیهی است مدت مذکور قابل تمدید نمی باشد.
بیشتر