سه‌شنبه 12 اسفند 1399  

معرفی انبار دار مرکز مدیریت

معرفی انبار دار ستاد .نام و نام خانوادگی :
راد ملوح زاده 

سمت : انبار دار مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

تحصیلات : کاردان فوریت های پزشکی