سه‌شنبه 12 اسفند 1399  

معرفی کارشناس امور پایگاه ها

کارشناس مسئول امور پایگاه ها .نام و نام خانوادگی : بهاره بلوچ رودباری 

سمت : کارشناس مسئول امور پایگاه ها و هماهنگی اورزانس پیش بیمارستانی 

تحصیلات : کارشناس پرستاری 

حوزه فعالیت ها : امور قرارداد ها _ رابط برنامه عملیاتی hop _ امور رفاهی _ امور پرسنلی