شنبه 9 اسفند 1399  
آمار و فناوری اطلاعات
1398/11/7 دوشنبه

نام و نام خانوادگی : مسعود کاظمی 
سمت : کارشناس مدیریت بحران EOC
تحصیلات و مدرک : کاردانی تکنسین فوریت های پزشکی 

تلفکس : 06153334731

تلفن تماس : 09160542695