سه‌شنبه 12 اسفند 1399  

معرفی کارشناس روابط عمومی

روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی .


 
نام و نام خانوادگی : ولید محمد نژادیان 
سمت : کارشناس روابط عمومی 
رشته و مدرک تحصیلی : کاردانی تکنسین فوریت های پزشکی 
دانشگاه : جندی شاپور اهواز دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس :09163364072