سه‌شنبه 12 اسفند 1399  

معرفی معاون

معاون فنی و مسئول ارتباطات و هماهنگی عملیات ستاد .


 
رحمان قنواتی محمدی نام و نام خانوادگی
کارشناسی فوریتهای پزشکی با 18 سال سابقه کار درعملیات
10 سال مسئول منطقه
 منیوحی
مدرک تحصیلی  و سوابق
  معاون ستاد مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سمت و پست مورد تصدی
کسب عنوان مربی گری IP در دوره های تروما در حوادث پیش بیمارستانی 

کسب مقام اول PHTM  در سال 96

افتخارات
09166312772 پل ارتباطی