یکشنبه 14 آذر 1400  

معرفی

ریاست.نام و نام خانوادگی: دکتر سید نادر نقیبی
سمت: سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان
رشته و مدرک تحصیلی: متخصص طب اورژانس
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی (مسولیت ها):
ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر شهرستان خرمشهر
ریاست بیمارستان شهید بهشتی شهرستان آبادان
مشاور امور بین الملل ریاست دانشکده علوم پزشکی آبادان
ریاست بیمارستان آیت ا... طالقانی آبادان

ش تماس دفتر :06153324626