همایش ها و دوره های آموزشی
.

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی آداب روزه داری احوال روزه دارن

1399/2/10 چهارشنبه

          آزمون الکترونیکی دوره آموزشی

"  آداب روزه داری   احوال روزه دارن   "

گروه هدف : کلیه پرسنل

نوع دوره :عمومی

تاریخ برگزاری :  چهارشنبه    17/02/99            

زمان برگزاری آزمون :  12:00 الی 15:00

داوطلبان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی

personel.abadanums.ac.ir از طریق مرور گر google chrome

نسبت به شرکت در آزمون مربوطه اقدام نمایند.

برای دریافت فایل کلیک کنید.

گروه توسعه سازمان و تحول اداری دانشکده

مرکز بهداشت شهرستان آبادان