همایش ها و دوره های آموزشی
.

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی مسمومیت با الکل متانول

1399/1/27 چهارشنبه

                                                       آزمون الکترونیکی دوره آموزشی

" مسمومیت با الکل متانول"

گروه هدف : پرستار ، فوریت ها ، هوشبری ، اتاق عمل ، ماما، بهیار،بهداشت عمومی، بهداشت روان

نوع دوره :   شغلی

                  تاریخ  وساعت برگزاری :     04/02/99        ساعت  12:00   الی  14:00 05/02/99        ساعت 18:00  الی  20:00 

                                 داوطلبان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی

personel.abadanums.ac.ir از طریق مرور گر google chrome

نسبت به شرکت در آزمون مربوطه اقدام نمایند.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.

گروه توسعه سازمان و تحول اداری

اداره پدافند غیر عامل دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان