اخبار
.

برگزاری جلسه گشایش پاکات استعلام غذای بیمارستان حضرت زینب(س) اروندکنار

1397/6/13 سه‌شنبه

جلسه گشایش پاکات استعلام غذای بیمارستان حضرت زینب (س) اروندکنار در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده برگزار شد.

جلسه گشایش پاکات استعلام غذای بیمارستان حضرت زینب (س) اروندکنار  صبح امروز با حضور مدیر محترم امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده و سایر اعضا برگزار شد.