اسلایدر
1397/2/30 یکشنبه
کلاس آموزشی HIS
جلسه آموزشی برنامه نرم افزاردرآمدی HIS بیمارستانها درتاریخ 30/2/97 توسط کارشناس شرکت گستر صنم  سرکارخانم مهندس سروش جهت کارکنان بیمارستانها ( بیمه گری ، درآمد ، پذیرش ، منشی بخش ....)به منظور آموزش و رفع اشکال و چگونگی گزارشگیری و ثبت اسناد در برنامه مذکور درسالن آمفی تئاتر ستاد دانشکده  برگزار گردید.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir