اخبارتك خطي
1394/4/18 پنجشنبه
وفادارى ، سبب الفت است .امیرالمومنین علی (ع)

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir