کارگاه آموزش
1396/5/9 دوشنبه
برگزاری کلاس آموزشی قانون وصول برخی از درآمدها
"با توجه به روز رسانی اطلاعات و ارتقاء سطح دانش کارشناسان حوزه مالی ، بیمه گری و منشی بخش های ... بیمارستانها و همچنین لزوم آشنایی کامل به مجموعه قوانین و دستورالعمل های جدید در خصوص تنظیم اسناد و انجام محاسبات جهت دریافت هزینه های واقعی خدمات ارائه شده در بیمارستانها ، در تاریخ 9/5/96کلاس آموزشی با همکاران کارشناسان بیمه سلامت از سوی مدیریت مالی در سالن آمفی تئاتر معاونت آموزشی برگزار گردید."

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir