اسلایدر
1396/12/6 یکشنبه
هفته ی مهندس یر تلاشگران عرصه سازندگی و ابتکار مبارک باد.
هفته ی مهندس یر تلاشگران عرصه سازندگی و ابتکار مبارک باد.
هفته ی مهندس یر تلاشگران عرصه سازندگی و ابتکار مبارک باد.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir