پرسش و پاسخ
1394/7/8 چهارشنبه
ارسال نظرات و سئوالات
امکان ارسال نظرات و سئوالات به مدیریت اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشکده علوم پزشکی آبادان برقرار گردید.
پیمانکاران و مراجعین محترم
از این پس میتوانید از طریق ایمیل این مدیریت به آدرس Daftarfaniabadan@Yahoo.com  نسبت به ارسال نظرات و پرسشهای خود اقدام نمایند. تیم کارشناسی این مدیریت پس از دسته بندی و بررسی نظرات و سئوالات دریافتی، حداکثر ظرف مدت 72 ساعت کاری نسبت به پاسخگویی اقدام خواهد نمود.
(جهت تسریع در پاسخگویی شماره تماس خود را در ایمیل ارسالی  اعلام نمایید.)

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir