اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم در خصوص بیمه مراکز درمان سوء مصرف مواد  سلام علیکم
 احتراما به اطلاع می رساند با توجه به مصوبات نهایی جلسه پنجاه و نهم کمیته کاهش آسیب ، درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 20/09/1396 در خصوص بررسی راهکارهای تشویقی مراکز خصوصی درمان و کاهش آسیب اعتیاد جهت انعقاد قرارداد مراکز با بیمه و رفع موانع آن، مصوبات مذکور به شرح ذیل به اطلاع می رسد:
الف) کلیه مراکز دولتی درمان و کاهش آسیب مکلف به عقد قرارداد با بیمه سلامت می باشند
ب) کلیه بیمارانی که از منابع دولتی برای درمان استفاده می کنند (نظیر تعرفه دولتی، یاری برگ و ...) حتما باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.