کارگاه آموزش
1399/1/31 یکشنبه
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان
آزمون های الکترونیکی گند زدایی وسایل و تجهیزات پزشکی آمبولانس
گند زدایی وسایل و تجهیزات پزشکی آمبولانس
آزمون الکترونیکی دوره  آموزشی

" گند زدایی وسایل و تجهیزات پزشکی آمبولانس "

گروه هدف : پرستار ، فوریت ها ، هوشبری ، اتاق عمل ، بهیار، بهداشت محیط

نوع دوره :   شغلی

تاریخ برگزاری : 01/02/99  

زمان برگزاری آزمون :   18:00   الی 20:00

                    داوطلبان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی

personel.abadanums.ac.ir از طریق مرور گر google chrome

نسبت به شرکت در آزمون مربوطه اقدام نمایند.

برای دریافت منابع آزمون  فایل 1    فایل2  کلیک کنید.

گروه توسعه سازمان و تحول اداری

اداره پدافند غیر عامل دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان 

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir