دوشنبه 30 دي 1398  
 
Monday, January 20, 2020  
 
الإثنين, جمادى الأولى 25, 1441  
 
همایش ها و دوره های آموزشی
1398/6/16 شنبه تقویم آموزشی نیمه دوم شهریورماه سال 1398

ردیف

نـام دوره آمـوزشی

تاریخ دوره

مکان برگزاری

ساعت برگزاری

ساعت آموزشی

گروه هدف

مجری

1

مدیریت استرس در اربعین

98/06/17

سالن اجتماعات ستاد دانشکده

10الی 13

ساعت  4

کلیه پرسنل

فوریتهای پزشکی

2

نگهداری وبهداشت مواد غذایی

98/06/21

سالن اجتماعات 5مهر

8  الی 13

6 ساعت

بهورزان

مرکز بهداشت

4

چگونه فرزند موفق پرورش دهیم

98/06/25

سالن اجتماعات ستاد دانشکده

11 الی 13

4 ساعت

کلیه پرسنل

معاونت توسعه

5

شناخت حقوق گیرندگان خدمت

98/06/16

بیمارستان شهید بهشتی

08:30

4 ساعت

کلیه پرسنل

بیمارستان شهید بهشتی

6

اخلاق حرفه ای

98/06/20

بیمارستان شهید بهشتی

08:30

6 ساعت

کلیه پرسنل

بیمارستان شهید بهشتی

7

استرس در محیط کار

98/06/23

بیمارستان شهید بهشتی

9:00

4 ساعت

کلیه پرسنل

بیمارستان شهید بهشتی

8

اصول مراقبت از بیماران دیالیزی

9828/06/28

بیمارستان شهید بهشتی

10:00

4 ساعت

پرستار بهیار

بیمارستان شهید بهشتی

9

ایمنی بیمار

98/06/30

بیمارستان شهید بهشتی

9:00

6 ساعت

پرستار بهیار ماما- اتاق عمل بیهوشی

بیمارستان شهید بهشتی

10

روش تحقیق

98/06/20

سالن همایش  معاونت بهداشت

8 الی 13

8 ساعت

کلیه پرسنل

واحد آموزش و ارتقای سلامت

11

اهمیت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) و روش ارسال ایمن نمونه مشکوک

98/06/24

سالن اجتماعات معاونت بهداشت

9 الی 12

3 ساعت

مبارزه با بیماریها، حشره شناسی،  بهداشت خانواده، بهداشت محیط، پرستاری و علوم آزمایشگاهی

گروه مبارزه با بیماریها

12

سرطان های شایع و یائسگی

98 /06/27

98 /06/28

سالن اجتماعات معاونت بهداشت

8 الی 13

12 ساعت

( دو روزه)

هسته آموزشی-  مامایی و بهداشت عمومی و خانواده- پزشک-کارشناس آسیب شناسی اجتماعی کارشناس روانشناسی

گروه سلامت خانواده (کودکان) معاونت بهداشت

13

مراقبت بالینی مادر باردار

98/06/20

سالن اجتماعات مرکز بهداشت خرمشهر

8 الی  13

8 ساعت

مراقبت سلامت  - ماما

مرکز بهداشت خرمشهر

14

روش نگهداری و بهداشت مواد غذایی

98/06/21

سالن 5 مهر

8-13

6ساعت

بهورزان

مرکز بهداشت آبادان

15

مقررات بهداشتی بین المللی 2005 ( IHR )

98/06/23

سالن 5 مهر

8-13

6ساعت

بهداشت عمومی (خانواده ،مبارزه بابیماریها ، ماما  ،پرستار

مرکز بهداشت آبادان

16

بیماریهای زئونوز(چیکونگونیا، تب دانگ ،هاری ،سالک،...)

98/06/24

98/06/25

98/06/26

غیر حضوری(الکترونیکی)

18 الی 20

8ساعت

پزشک ، پرستار ،ماما،علوم آزمایشگاهی ،مبارزه با بیماریه،بهداشت خانواده،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای

مرکز بهداشت آبادان

بیشتر
نسخه قابل چاپ