چهارشنبه 2 بهمن 1398  
 
Wednesday, January 22, 2020  
 
الأربعاء, جمادى الأولى 27, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
1398/7/6 شنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی کولرهای مراکز بهداشت و خرید، حمل و تحویل 66 دستگاه سیستم رایانه

نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت ها و فروشگاه های مجاز واجد شرایط دعوت به عمل
 می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه به آدرس : آبادان
ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آبادان مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره قراردادها و یا از سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

ردیف   

عنوان مناقصه

شماره مناقصه

میزان تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)

زمان گشایش پاکات

1

خرید،حمل،نصب و راه اندازی کولرهای مراکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

1020/د/ن/98

235.705.000

   شنبه 1398/07/20

ساعت 10 صبح

2

خرید،حمل و تحویل 66 دستگاه سیستم رایانه مراکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

1021/د/ن/98

247.500.000

شنبه 1398/07/20

ساعت 11:00

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  1398/07/02 لغایت 1398/07/07

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب    8333059365 بانک ملت واریز و اصل فیش را ارائه نمایید و در صورت دریافت اسناد از سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir نیاز به واریز وجه نمی باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان ( با استناد به نامه شماره 1249/100 مورخ 1397/10/01 وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، ضمانتنامه های صادره از شعب بانک اقتصاد نوین در سرار کشور مورد تائید این دانشکده  نمی باشد) و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن در پاکت (الف ) قرارداده شود.

 

تاریخ تحویل پیشنهادات:  پايان ساعت اداري مورخ 1398/07/17

محل تحویل پیشنهادات: آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری- ساختمان مرکزی دانشکده- دفتر مدیریت  حراست دانشکده

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی hn-abn.ajums.ac.ir وhttp:iets.mporg.ir  مراجعه گردد و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384795 اداره قراردادها  تماس حاصل فرمایید ./

مدیریت امور پشتیبانی  و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

اداره قراردادها و مناقصات

بیشتر
نسخه قابل چاپ