سه‌شنبه 21 آبان 1398  
 
Tuesday, November 12, 2019  
 
الثلاثاء, ربيع الأول 15, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
1398/5/30 چهارشنبه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی در سال98

 نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی در سال98 را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا  بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آبادان مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره قراردادها مراجعه نمایند .

      ردیف   

عنوان مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ برآورد

(به ریال)

میزان تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)

زمان گشایش پاکات مرحله اول

1

مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی در سال98

1018/د/ن/98

57.478.190.000

2.873.910.000

دوشنبه

1398/06/11

ساعت:9:00

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ1398/05/26 لغایت 1398/05/30

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب    8333059365 بانک ملت  واریز و اصل فیش را ارائه نمایید  ودر صورت دریافت اسناد از سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir نیاز به واریز وجه نمی باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن در پاکت (الف ) قرارداده شود.

( با استناد به نامه شماره 1249/100 مورخ 1397/10/01 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمانتنامه های صادره از شعب بانک اقتصاد نوین در سراسر کشور مورد تائید این دانشکده نمی باشند).

 

تاریخ تحویل پیشنهادات:  پايان ساعت اداري روز یکشنبه مورخ 98/06/10

محل تحویل پیشنهادات: آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری- ساختمان مرکزی دانشکده- دفتر مدیریت  حراست دانشکده

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی hn-abn.ajums.ac.ir وhttp:iets.mporg.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384015 اداره قراردادها  تماس حاصل فرمایید ./

مدیریت امور پشتیبانی  و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

بیشتر
نسخه قابل چاپ