سه‌شنبه 14 مرداد 1399   01:31:28

اطلاعیه ها و مناقصات

.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از خدمات امور پشتیبانی بیمارستان حضرت زینب(س)اروندکناروواگذاری حجمی از امور خدمات تنظیفات و تاسیسات ستاد دانشکده و........

1398/10/30 دوشنبه
نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد موارد مشروحه جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق  برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان- اداره قراردادها مراجعه نمایند و یا از طریق سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir  تهیه نمایند.

برای مشاهده بیشتر کلیک کنید
 
آرشیو
نسخه قابل چاپ