سه‌شنبه 14 مرداد 1399   01:29:34

اطلاعیه ها و مناقصات

.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

1398/8/14 سه‌شنبه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد در راستای ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن به منظور تهیه فهرست کوتاه شرکت ها جهت انجام پروژه های ساختمانی و تاسیسات و تجهیزات معتبر و تمایل به همکاری با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان دارند اقدام نمایند لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید با تکمیل و ارسال اسناد فراخوان در ارزیابی کیفی مناقصه گران در سال 1398 شرکت نمایند.

محل دریافت اسناد: آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری- دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان- ساختمان مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- اداره قراردادها

یا دریافت اسناد از سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  1398/08/06 لغایت 1398/08/17

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب    8333059365 بانک ملت واریز و اصل فیش را ارائه نمایید  ودر صورت دریافت اسناد از سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir نیاز به واریز وجه نمی باشد.

رتبه بندی :در صورت نداشتن رتبه بندی صلاحیت به هیچکدام از مفاد ارزیابی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

تاریخ تحویل پیشنهادات:  پايان ساعت اداري مورخ  1398/08/27

تاریخ بازگشایی پیشنهادات:  سه شنبه 1398/08/28  ساعت:11:00

محل تحویل پیشنهادات: آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری- ساختمان مرکزی دانشکده- دفتر مدیریت  حراست دانشکده

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی hn-abn.ajums.ac.ir وhttp:iets.mporg.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384015 اداره قراردادها  تماس حاصل فرمایید ./

مدیریت امور پشتیبانی  و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

اداره قراردادها و مناقصات

آرشیو
نسخه قابل چاپ