يكشنبه 22 تير 1399   15:36:12

اخبار و رویدادهای مهم

.

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی برای اولین بار در دانشکده علوم پزشکی آبادان

1399/4/8 يكشنبه

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان از تایید مجوز برگزاری آزمون صلاحیت بالینی برای اولین بار در این دانشکده خبر داد.

دکتر سارا مبارک در گفتگو با خبرنگار وبدا از آبادان گفت: پس از بازدید ارزیابان منطقه آمایشی 4 از مرکز مهارت‌های بالینی و امکانات موجود در دانشکده علوم پزشکی آبادان، برای اولین بار مجوز برگزاری این آزمون در این دانشکده تایید شد.

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: بیست و دومین دوره برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان رشته پزشکی به صورت همزمان در کشور در تاریخ 2 مردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی گفت: آزمون بالینی و عینی ساختارمند به منظور سنجش صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی، توسط هیأت ممتحنه مرکزی آزمون صالحیت بالینی طراحی شده و به مناطق آمایشی ارسال می‌شود و این مناطق می‌توانند با استفاده از بانك سوال ارسالی ایستگاه‌های خود را انتخاب و چینش آن را انجام دهند.

آرشیو
بیشتر
نسخه قابل چاپ