شنبه 16 فروردين 1399   11:00:20

همایش ها و دوره های آموزشی

.

آزمون الکترونیکی آشنایی با اسناد خزانه اسلامی 

1398/10/18 چهارشنبه

د

دوره آموزشی (شغلی)

آزمون الکترونیکی" آشنایی با اسناد خزانه اسلامی  "

گروه هدف : کلیه کارشناسان مالی وبودجه

تاریخ برگزاری : 26/11/98 لغایت 27/11/98            

زمان برگزاری آزمون : 16:00ـ 15:00

داوطلبان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی

personel.abadanums.ac.ir از طریق مرور گر google chrome

نسبت به شرکت در آزمون مربوطه اقدام نمایند.

برای دریافت منبع آزمون فایل 1  فایل 2 فایل 3 فایل 4 فایل 5 کلیک کنید.

گروه توسعه سازمان و تحول اداری معاونت دانشجویی وفرهنگی

آرشیو
بیشتر
نسخه قابل چاپ