پنجشنبه 14 فروردين 1399   04:40:00

همایش ها و دوره های آموزشی

.

کارگاه مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان(آزمون الکترونیکی)

1398/6/30 شنبه

دوره آموزشی

آزمون الکترونیکی : کارگاه مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان

گروه هدف : بهداشت عمومی ( بهداشت خانواده ، مبارزه با بیماریها ) ، ماما ،   پرستار،بهورز

تاریخ برگزاری : 7 لغایت 9 مهر ماه 98

ساعت برگزاری : 18:00  الی 20:00

 

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید

فایل 1     فایل 2

(8 ساعت آموزشی )

4

مجری : مرکز بهداشت آبادان واحد بهداشت خانواده

آرشیو
بیشتر
نسخه قابل چاپ