شنبه 17 خرداد 1399   20:01:18
.

اهداف سازمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان تامین، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه می باشد

1399/1/1 جمعه
نسخه قابل چاپ