دوشنبه 28 بهمن 1398   07:33:06
.

اهداف سازمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان تامین، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه می باشد

1398/4/30 يكشنبه
نسخه قابل چاپ