اطلاعیه ها

1395/12/18 چهارشنبه

آزمون کتبی دوره آموزشی قوانین و مقررات اداری و استخدامی ویژه رشته های شغلی کارگزین و کارشناس امور اداری دوشنبه95/12/23/ سالن اجتماعات ستاد/ ساعت:13/00.

.
آزمون کتبی دوره آموزشی قوانین و مقررات اداری و استخدامی ویژه رشته های شغلی کارگزین و کارشناس امور اداری.
آرشیو
بیشتر
نسخه قابل چاپ