گزارش تصویری

1398/11/23 چهارشنبه

گزارش تصویری حضور کارکنان دانشکده علوم پزشکی آبادان در مراسم راهپیمایی عظیم پرشور22 بهمن.

.
عکس:عبدالحسین دریس .
آرشیو
عكس های مرتبط :