منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اسلایدر
اطلاعیه ها
بازديدها
بنر
پرسش و پاسخ
جستجو
رویداد ها
کارگاه آموزش
لینک ها
منو
منو
منوی فوتر
ورود
اخبار

.

دکتر جانبی  معاونت درمان دانشکده در نشست هم اندیشی ارزیابان اعتباربخشی با تقدیر از زحمات ارزیابان و کارشناسان اعتباربخشی، نقش ایشان را در ارتقای کیفیت، حفظ و ارتقای ایمنی خدمات بیمارستانی مهم خواند.

وی با تاکید بر بهره گیری از نتایج اعتباربخشی و تلاش های انجام شده، شناسایی چالش های موجود و رفع آنها را ابزاری مناسب برای افزایش رضایتمندی بیماران و ارتقای کیفیت خدمات دانست.

دکتر جانبی خاطرنشان کرد: با ارائه آموزش های کاربردی برای پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان های تحت پوشش باید حرکت کرد؛ ولی نباید از این نکته غافل شد که پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی نیازمند عزم جدی همه ارزیابان، مدیران و کارکنان بیمارستان است.

در این جلسه مهندس سعیدی مدیر نظارت واعتباربخشی و کارشناسان و ارزیابان اعتباربخشی ملی و دانشگاهی بهداشت و درمان حضور داشتند. مهندس سعیدی  ضمن ارزیابی وضعیت اسقرار استانداردهای نسل چهارم اعتباربخشی در بیمارستانهای دانشگاهی ازز همکاری صمیمانه و ارزشمند تمامی ارزیابان اعتباربخشی در ادوار گذشته ، تشکر و قدردانی کرد.

و بر نقش موثر ارزیابان در ایجاد دیدگاهی مثبت و انگیزشی برای ارتقای سطح آگاهی کارکنان بیمارستان ها در جهت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی، تاکید کرد.

همچنین در این نشست، خانم جلالیان کارشناس مسئول اعتباربخشی دانشکده در خصوص تسهیل استقرار استانداردهای نسل چهارم در بیمارستانها با کمک ارزیابان بیاناتی ایراد نمود. درادامه راهکارهای عملی کمک به بیمارستانها و چالشهای موجود توسط ارزیابان مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفت و همه ارزیابان نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقای کیفیت ایمنی خدمات در بیمارستانهای تحت پوشش ارایه کردند.


بیشتر