یکشنبه 14 آذر 1400  
 
Sunday, December 05, 2021  
 
الأحد, جمادى الأولى 01, 1443  
 
1394/2/18 جمعه
      
                                                                                                             

 
  آدرس دانشکده(حوزه ریاست، معاونت درمان ومعاونت توسعه مدیریت و منابع):
کوی ذوالفقاری ابتدای 30 متری ساختمان دانشکده علوم پزشکی آبادان
کد پستی 631911154   شناسه ملی دانشکده 14001909285 کد قتصادی 411366718596تلفن تماس:7-53384004  نمابر:53384003 معاونت آموزشی،پژوهشی،معاونت دانشجویی و فرهنگی، دانشکده پزشکی ودانشکده پرستاری
آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی کدپستی : 6313833177 - صندوق پستی : 517 تلفن تماس : 53265361  -53265362- 53265364-53265357 تلفن تماس با واحد حراست : 06153265358 داخلی 1078 تلفن تماس با خوابگاه الزهرا : 06153261209

معاونت غذا و دارو

نشانی: آبادان - انتهای خیابان پانزدهم احمدآباد- روبروی موزه آبادان - ساختمان مرکزی معاونت غذا و داروتلفن : 53324626 -061 53324627-061
فاکس : 53334731-061ایمیل :
Food.Aums@Gmail.COM

معاونت بهداشت


آدرس پستی: آبادان - احمدآباد - خیابان 15 اصلی - نبش 6 فرعی - معاونت بهداشت
شماره تماس: 53329308 - 061 شماره فکس: 53320097 - 061


مرکز بهداشت
آدرس: خیابان 15 اصلی احمد آباد، نبش خیابان 6 فرعی پست الکترونیک:markazbehdasht@vatanmail.irشماره تماس:53339994 – 061 کد پستی: 6318663659
 
شبکه بهداشت و درمان خرمشهر
-----------------------------------
 
شبکه بهداشت و درمان شادگان
 بلوار فتح المبین - روبروی پایانه شادگان-اهواز- شبکه بهداشت و درمانشادگان
شماره های تماس061-53722115:
شماره فکس53722115  
 
بیمارستان شید بهشتی
 آدرس بیمارستان:خیابان احمد آباد - بیمارستان شهید بهشتی آبادان کدپستی:6316648371
          -53329400     -53323094
 
بیمارستان ولیعصر(عج):
خرمشهر- میدان معلم- بلوار شهدای سازمان آب - روبروی سازمان آبفا
شماره تلفن:    -4-06153544800  شماره فکس:   06153540067 کدپستی: 6418733891
 
بیمارستان معرفی زاده شادگان:
ورودی شهرشادگان - جادهکمربندی - جنب ایستگاه برق شهید احمدیان

53724006
    53724007