سرپرست کمیته: دکتر نرگس چم کوری

استادیار گروه بیوشیمی

آدرس پست الکترونیکی: narges.chamkouri@gmail.com

شماره تماس:061553265358 داخلی 1037

ملاقات حضوری با دانشجویان: یک شنبه16-14، سه شنبه 16-14، چهارشنبه 16-14

رابط دانشکده پزشکی: زهرا کولی وند هیئت علمی ایمونولوژی

لیست اعضای کمیسیون حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مطابق دستور العمل وزارت بهداشت

سمت

عنوان

اعضا

رئیس کمیسیون

رئیس دانشگاه

دکترشکراله  سلمان زاده

نائب رئیس کمیسیون

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر سارا مبارک

دبیر کمیسیون

مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

دکتر نرگس چم کوری

سایر اعضا

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر ساسان قربانی

سایر اعضا

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

مهندس سعید جلوای

سایر اعضا

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر عصمت رادمنش

سایر اعضا

معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

دکتر مسعود تراب پور

سایر اعضا

سه عضو هیات علمی به پیشنهاد دفتر استعداد

دکتر فرشید قنبری، دکتر نوراله طاهری، دکتر نبی جمعه زاده

سایر اعضا

یک نفر دانشجو به پیشنهاد دفتر استعداد

آقای بالی زاده

 لیست اعضای کمیته استعداد درخشان دانشکده علوم پزشکی آبادان

 

گروه هدف

نام و نام خانوادگی

ردیف

سرپرست کمیته استعداد درخشان

خانم دکتر نرگس چم کوری

1

گروه پرستاری

خانم دکتر سهیلا صداقت

2

گروه هوشبری و اتاق عمل

خانم دکتر ارغوان افرا

3

گروه بهداشت عمومی

آقای علی اصغر ولی پور

4

گروه علوم آزمایشگاهی

خانم دکتر ثمانه عباسی و خانم زهرا کولی وند

5

گروه پزشکی

خانم دکتر فیروزه نیازوند و خانم دکتر اشرف عالمی

6

گروه بهداشت حرفه ای

آقای مهندس نجف نوزی زاده

7

گروه بهداشت محیط

خانم مهندس راحله کوجلو

8

گروه فناوری اطلاعات سلامت

خانم آرزو ارزانی بیرگانی و آقای سعید جلوای

9

گروه کتابداری

خانم سمیه پروین

10

آماریست

خانم فاطمه مقصودی

11

شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشانEDC  دانشکده

1: شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان
2: برگزاری جلسه توجیهی و نشست با دانشجویان استعداد درخشان برای شناسایی مشکلات و مسائل آموزشی دانشجویان 
3: اطلاع رسانی در خصوص تسهیلات و امکانات ویژه دانشجویان استعداد درخشان
4: برگزاری کلاس ها و کارگاه ها ویژه دانشجویان استعداد درخشان
5:همکاری با معاونت دانشجویی و فرهنگی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت پرورش دانشجوی نمونه
6:همکاری با معاونت های پژوهشی برای برگزاری کارگاه برای دانشجویان استعداد درخشان
7:گزارش فصلی عملکرد کمیته استعداد درخشان به سرپرست EDC

        به روز رسانی 22/7/1398

تعداد بازديد اين صفحه: 174
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22534839 تعداد بازديد زيرپورتال: 2669 اين زيرپورتال امروز: 13 سایت در امروز: 6193 اين صفحه امروز: 1