مسئول واحد اقتصاد سلامت:خانم شقایق مدیری

شرح وظایف کارشناس مسئول اقتصاد سلامت بیمارستان شهید بهشتی
 
1-مطالعه و راهکا رهای افزایش منابع مالی از جمله درآمد اختصاصی
2-پیگیری اجرای تغییرات تعرفه ای در بیمارستانها از طریق مسئولین درآمد و رسیدگی به اسناد
3-بررسی نواقص صورت حسابهای ارسالی و کسورات بیمه ای از لحاظ خدمات بستری و سرپایی
4-پیگیری و ثبت اطلاعات مربوط به اتباع خارجی ،توسعه توریسم درمانی و جمع بندی آمار و اطلاعات مربوط به آن
5-نظارت بر امور مددکاران اجتماعی و رسیدگی به اسناد مربوط به تخفیفات در بیمارستانها
6-تجزیه و تحلیل در آمدها و هزینه های بیمارستانی ، کسورات،تخفیفات و سود و زیان بیمارستانها
7-جمع آوری اطلاعات پزشکان متخصص در کلینیک (ارتقا ویزیت)از HIS و ثبت آنها در سامانه و گرفتن سند ماهانه و ارسال آن به معاونت درمان
8-جمع آوری اطلاعات کاهش فرانشیز از HIS  و ثبت آنها در سامانه
9-تنظیم برنامه ی آنکالی و ماندگاری پزشکان متخصص
10-ثبت پزشکان مقیم در سامانه و ارسال مدارک به معاونت درمان
11-نظارت بر ثبت زایمان طبیعی و سزارین در سامانه و گزارش به مافوق جهت ترویج زایمان طبیعی
12-نماینده ی ثبت بیماران خاص در سامانه پورتال دانشکده
 
تعداد بازديد اين صفحه: 2427
تعداد بازديد کنندگان سايت: 23149159 تعداد بازديد زيرپورتال: 491659 اين زيرپورتال امروز: 197 سایت در امروز: 2063 اين صفحه امروز: 1