آیین نامه‌ها و فرم‌ها


آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشکده علوم پزشکی آبادان ( بهمن 95 )

affiliation

♦ آیین نامه شرکت در کنگره های داخلی (اسفند97)

آیین نامه پزشک پژوهشگر

فرم امتیازبندی دانشجویان نمونه پژوهشی

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر

آیین نامه شناسایی وپشتیبانی از اعضاء هیأت علمی برگزیده

آیین نامه شرکت در کنگره های خارجی

آیین نامه نظارت برحسن انجام اخلاقی طرح های پژوهشی

سطح بندی مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی بر مبنای هزینه طرح

راهنمای کشوری اخلاق درپژوهش

نحوه اختصاص هزینه های طرح های پژوهشی

♦ طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی (هیأت علمی )

طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی ( دانشجویی )

طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی ( منتورشیپ )

طرح های تحقیقاتی  تصویبی دارای کد اخلاق

جدول آیین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاهها وموسسات عالی وپژوهشی

آیین نامه منتورشیپ (اسفند95)

آیین نامه دریافت حق التالیف مقاله ،کتاب وگرنت پژوهشی 96/04/25

دستورالعمل نحوه عضویت در مرکز ثبت کارآزمایی

دستورالعمل نحوه عدم پذیرش کارآزمایی

راهنمای کشوری اخلاق

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

ارزشیابی کارگاه اخلاق در پژوهش

لیست هزینه کارکرد دستگاههای آزمایشگاه

مقالاتی که نیاز به دریافت کد IRCTدارند


♦ فرم داوری طرح ها

دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی آبادان

♦ آیین نامه محرومیت از مطب 

فرم رضایت نامه آگاهانه

فرم منتورشیپ

تفاهم نامه فعایت های تحقیقاتی مشترک

آیین نامه اختصاصی اعتبارات ویژه پژوهشی ( گرنت )

اولویتهای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی آبادان

فرم آماری طرح های تحقیقاتی

فرم بررسی طرح های تحقیقاتی در کمیته اخلاق

دستورالعمل نحوه اعطای ترفیع سالانه اعضا هیئت علمی

فرم طرح های تحقیقاتی دانشکده علوم پزشکی آبادان

فرم ترجمان وانتقال دانش در نظام سلامت


آیین نامه اداری ،استخدامی اعضاء هیأت علمی

♦ فرم پروپوزال دانشجویی

طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی آبادان

فرم خام HSR

♦ تفاهم نامه فعالیت های طرح تحقیقاتی مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

طرح های تحقیقاتی دارای کد اخلاق

♦ تخصیص هزینه های طرح های پژوهشی ( دی ماه 97 ) 

فايلها
فايل طرح هاي داراي كد اخلاق .docx 206.194 KB
hsr.png 382.936 KB
1