اخبار و رویدادهای مهم

.

دستورالعمل اجرایی پذیرش مستقیم دستیاری از دوره کارورزی در پنجاهمین دوره تکمیل ظرفیت دستیاری در رشته های تخصصی کودکان ، بیهوشی و طب اورژانس

1402/10/26 سه‌شنبه
با سلام

به منظور تأمین نیاز آموزشی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای تربیت دستیار تخصصی در
رشته های طب اورژانس ، بیهوشی و کودکان در سال تحصیلی 1403-1402 و
طبق مصوبه نشست شورای
آموزش پزشکی و تخصصی برای تکمیل ظرفیت ، پذیرش به صورت مستقیم از دوره کارورزی (به استثناء پذیرفته شدگان مقطع پزشکی عمومی با سهمیه برقراری عدالت آموزشی "بومی)با شرایط زیر انجام میپذیرد؛
- 1لازم است کارورزان داوطلب حداکثر تا دهم بهمن ماه 1402 ، حداقل به میزان 10 ماه از دوره انترنی خود را سپری کرده باشند.
- 2ضروری است حداقل های زیر از هر بخش چرخشی در دوره کارورزی گذرانده شده باشد:
                                                             جراحی 2 ماه    داخلی و قلب جمعاً 2 ماه
                                                                زنان 1  ماه        کودکان 2 ماه
چنانچه داوطلبی 10 ماه از دوره انترنی خود را گذرانده باشد و صرفاً یکی از بخشهای مذکور را نگذرانده باشد مجاز به ثبت نام دوره دستیاری خواهد بود و پس از تکمیل بخش مربوطه میتواند شروع به آموزش در دوره دستیاری نماید.
*تبصره اگر یک ماه از برنامه چرخشی طب اورژانس سپری شده باشد ، یک ماه از هر یک از چرخش های داخلی ، جراحی و کودکان قابل کسر است.

-3 شروع دوره دستیاری ، حداکثر تا تاریخ 1402/11/11 امکانپذیر میباشد.
-4 بدیهی است افرادی که پذیرش آنها در دوره پزشکی عمومی با سهمیه برقراری عدالت آموزشی (بومی) بوده است مشمول این مصوبه نخواهند بود.

-5داوطلب دستیاری از روش انترنی مستقیم تنها میتواند در همان دانشگاه محل تحصیل مقطع پزشکی عمومی دوره دستیاری را شروع نماید و چنانچه آن دانشگاه فاقد برنامه آموزشی تربیت دستیار
در هر یک از
رشته ها باشد ، ایشان به دانشگاه کلان منطقه آموزشی معرفی خواهند شد. در صورت موارد استثنا برای چنین مسأله ای ، هماهنگی و اخذ تأئیدیه از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ضروری است.
ضمناً در صورت بالا بودن تعداد نفرات داوطلب، اولویت پذیرش با حائزین شرایط بومی منطقه خواهد بود.
-6 لازم است ضوابط و مقررات مربوط به نقص عضو مؤثر جسمی یا روانی در خصوص پذیرش مستقیم از دوره کارورزی در ابتدای دوره و توسط معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل دستیاری بررسی شود و در صورت احراز میتوانند شروع به دوره مینمایند.
-7پذیرفته شدگان دستیاری از طریق انترنی مستقیم ، تحت هیچ شرایطی اجازه درخواست تغییر رشته یا تغییر محل (انتقال) در طول دوران دستیاری نخواهند داشت.
8-هرگاه مابه التفاوت ماههای کارورزی سپری شده تا 18 ماه مصوب ، به لحاظ زمانی در دوره دستیاری رشته پذیرفته شده تکمیل شد ، برای دریافت شماره نظام به سازمان نظام پزشکی معرفی خواهندشد.
-9بدیهی است دفاع از پایان نامه و انجام مراحل فارغ التحصیلی در دوره پزشکی عمومی تا قبل از معرفی به نظام پزشکی باید حتماً پایان یافته باشد.
-10اگر مراحل ذکر شده در بند 9 تا پایان شهریور 1403 انجام نشده باشد ، دستیاری فرد کان لم یکن تلقی خواهد شد.
-11در صورت انصراف دستیارانی که از طریق انترنی مستقیم پذیرفته می گردند پس از استیفای حقوق دولت ، این گروه از افراد حق شرکت در آزمون دستیاری را تا هنگامی که کلیه خدمات قانونیشان پایان یابد ندارند.

ضمناً در صورت انصراف در ماههای اول اگر جمع دوره انترنی و دستیاری کمتر از
18 ماه باشد لازم است مابه التفاوت را در انترنی سپری نمایند. (نوع بخش و چرخش با نظر معاونت آموزشی دانشگاه خواهد بود) از جمله موکداً اعلام میگردد که این دسته از افراد مشمول کلیه قوانین مترتب بر انصراف دستیاران (اخذ غرامت) و نیز معرفی به نظام وظیفه (در صورت مشمول بودن) خواهند بود.
-12 در مورد داوطلبان مرد که مشمول خدمت نظام وظیفه خواهند بود در هنگام شروع دوره دستیاری ، هماهنگی و مکاتبه لازم با اداره نظام وظیفه برای تمدید معافیت تحصیلی توسط دانشگاه محل تحصیل صورت خواهد گرفت.
-13 خدمات قانونی فارغ التحصیلی دستیاری با این روش ، به صورت تجمیعی در پایان دوره تحصیلی در همان دانشگاه محل تحصیل یا در کلان منطقه مربوط به آن خواهد بود.
*تبصره: با توجه به اعلام نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نیروی متخصص در رشته مذکور و نظر به وجود ظرفیت خالی دستیاری در دانشگاه آجا امکان تحصیل پزشکان عمومی از کارکنان رسمی نیروهای مسلح با اخذ تعهد در همان دانشگاه و پذیرش از طریق آزمون شفاهی و با نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی صرفاً برای سال 1402 و تأکیداً تنها برای همین 3 رشته میسر می گردد

 
آرشیو
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 12944774
تعداد بازديد پورتال: 14439780
آخرين ويرايش صفحه
دوشنبه 30 بهمن 1402 09:15:43
تم سایت
تیره روشن
تغییر اندازه فونت
ب+ ب ب-
اندازه نمایش صفحه
بزرگتر پیش فرض کوچکتر
فاصله بین خطوط و کلمات
+ پیش فرض -
بازگشت به حالت پیش فرض