اوقات شرعي
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :


 

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه ،امور مربوط به بررسی ، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد. شورا میتواند بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها ، بهره مند شود.

ترکیب :

شامل سرپرست ،مدیر پژوهش ، کارشناس پژوهش ، دبیر،3 نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی و حداقل 4 نفراز اعضای هیئت علمی به انتخاب معاون پژوهشی باشد .احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر میشود.جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت میابد. ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.


اعضای شورای پژوهشی:

1- آقای دکتر قاسمی  ( رئیس شورای پژوهشی)

2- خانم داودی ( کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی)

3-خانم دکتر رادمنش ( عضو هیئت علمی)

4- خانم دکتر افرا ( عضو هیئت علمی)

5- خانم دکترچمکوری ( عضو هیئت علمی)

6 - خانم دکترعباسی ( عضو هیئت علمی)

7-آقای کمیل مذهب جعفری ( عضو هیئت علمی)

8-آقای بهبهانی ( دبیر کمیته تحقیقات و دبیر شورا)

9- آقای حزبه نژاد  (عضو شورای پژوهشی)

10- آقای محیسنی (عضو شورای پژوهشی)

11- خانم قنواتی (عضو شورای پژوهشی)
 

اهداف اصلی شورای پژوهشی

1)هدف کوتاه مدت: ارائه نظر کارشناسی در خصوص طرحهای ارائه شده از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی

2)هدف بلند مدت: تلاش در جهت ارائه اولویتهای تحقیقاتی دراز مدت برای هدفمندترشدن طرحها.


 نحوه تصویب طرحها: ابتدا طرحها به جهت بررسان علمی و ساختاری ارسال شده، پس از دریافت نظرات بررسان به آدرس پست الکترونیک اعضاء ارسال می گردد.اعضاء با مطالعه طرح در زمان مناسب و با آگاهی از موضوعات آنها، در جلسات حضور یافته، پس از قرائت نظریه بررسان و پاسخ مجری طرح رای گیری صورت می گیرد و نتایج بصورت یکی ازموارد زیر خواهد بود: مورد تأیید- نیازمند اصلاح با ذکر موارد و غیر قابل قبول.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 4420
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18137726 تعداد بازديد زيرپورتال: 311131 اين زيرپورتال امروز: 341 سایت در امروز: 17740 اين صفحه امروز: 2