سه‌شنبه 23 مهر 1398  
 
Tuesday, October 15, 2019  
 
الثلاثاء, صفر 16, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
1398/5/14 دوشنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور حفاظتی و امنیتی(دانشکده،شبکه بهداشت و درمان خرمشهروشادگان)

    نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید،  لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق  برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان- اداره قراردادها مراجعه نمایند و یا از طریق سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir  تهیه نمایند.
 

  مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  98/05/14 لغایت 98/05/19

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب    8333059365 بانک ملت  واریز و اصل فیش را ارائه نمایید  ودر صورت دریافت اسناد از سایت ملی مناقصات کشور نیاز به واریز وجه نمی باشد

میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان ( با استناد به نامه شماره 1249/100 مورخ 1397/10/01 وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، ضمانتنامه های صادره از شعب بانک اقتصاد نوین در سرار کشور مورد تائید این دانشکده  نمی باشد) و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن در پاکت (الف) قرارداده شود.

مهلت ارسال پیشنهادات:  حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1398/05/28

  محل تحویل پیشنهادات: آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری- ساختمان مرکزی دانشکده- دفتر مدیریت  حراست دانشکده

ردیف

عنوان مناقصه

شماره مناقصه

میزان تضمین شرکت در مناقصه(به ریال)

زمان گشایش پاکات

1

واگذاری حجمی از امور حفاظتی و امنیتی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

1013/ن/د/98

1.023.717.000

98/05/30

ساعت 9 صبح

2

واگذاری حجمی از امور حفاظتی و امنیتی

شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

1014/ن/د/98

453.700.000

98/05/30

ساعت 10 صبح

3

واگذاری حجمی از امور حفاظتی و امنیتی

شبکه بهداشت و درمان شادگان

1015/ن/د/98

456.350.000

98/05/30

ساعت 11 صبح

بیشتر
نسخه قابل چاپ