سه‌شنبه 23 مهر 1398  
 
Tuesday, October 15, 2019  
 
الثلاثاء, صفر 16, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
1398/2/31 سه‌شنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای حجمی از امور خدمات پشتیبانی معاونت دانشجویی و فرهنگی

    نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد حجمی از امور خدمات پشتیبانی معاونت دانشجویی و فرهنگی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق  برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان- اداره قراردادها مراجعه نمایند و یا از طریق سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir  تهیه نمایند.

برای اطلاع بیشتر کلیک کنید

بیشتر
نسخه قابل چاپ