چهارشنبه 27 شهريور 1398  
 
Wednesday, September 18, 2019  
 
الأربعاء, محرم 19, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
اصلی
1397/12/11 شنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل ، نصب و راه اندازی کولرهای دو بلوک از خوابگاه دیری فارم

                                                                                                                                                                                                            نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد
خرید، حمل ، نصب و راه اندازی کولرهای دو بلوک از خوابگاه دیری
فارم شهرستان آبادان را
از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت ها و
فروشگاه های مجاز واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به
اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان
ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آبادان
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره قراردادها
و یا از سایت ملی مناقصات کشور به آدرس
http:iets.mporg.ir دریافت نمایند.

ردیف   

عنوان مناقصه

شماره مناقصه

میزان تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)

زمان گشایش پاکات

1

خرید،حمل،نصب و راه اندازی کولره های خوابگاه دیری فارم

10۵۱/د/ن/97

267،023،000

شنبه

97/12/25

ساعت:۹:00

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  97/۱۲/11 لغایت 97/۱۲/13

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری مبلغ 200،000 ریال به
شماره حساب    8333059365 بانک ملت واریز و اصل فیش را ارائه نمایید و در صورت دریافت اسناد از
سایت ملی مناقصات کشور به آدرس
http:iets.mporg.ir نیاز به واریز وجه نمی باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده
علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان و یا مبلغ مذکور را به
حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی
ه حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن در پاکت (الف ) قرارداده شود.

 

تاریخ تحویل پیشنهادات:  پايان ساعت اداري مورخ 97/12/22

محل تحویل پیشنهادات: آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری-
ساختمان مرکزی دانشکده-
دفتر مدیریت  حراست دانشکده

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده
به نشانی
hn-abn.ajums.ac.ir وhttp:iets.mporg.ir مراجعه گردد
و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384795 اداره قراردادها  تماس حاصل فرمایید ./

  مدیریت امور پشتیبانی  و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

بیشتر
نسخه قابل چاپ