پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398  
 
Thursday, April 25, 2019  
 
الخميس, شعبان 20, 1440  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
اصلی
1397/11/17 چهارشنبه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه های ساختمانی(جدید) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد در راستای ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن به منظور تهیه فهرست کوتاه شرکت ها جهت انجام پروژه های ساختمانی و تاسیسات و تجهیزات معتبر و تمایل به همکاری با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان دارند اقدام نمایند لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید با تکمیل و ارسال اسناد فراخوان در ارزیابی کیفی مناقصه گران در سال 1397 شرکت نمایند.          برای اطلاع بیشتر کلیک کنید
بیشتر
نسخه قابل چاپ